deinosti

Последните ни обекти

Изграждане на високоефективно парково и алейно осветление с използване на ВЕИ, кв. "Железник" гр. Стара Загора.

Основни дейности на ЕЛМИ ООД

  • Изграждане и ремонт на електрически уредби и мрежи
  • Електроенергийни подземни и надземни съоръжения до 110 kV
  • Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V
  • Орган за контрол от вид С
  • Изграждане на ветроенергийни и и соларни паркове            
  • Инфраструктурно строителство и благоустрояване
  • Изкопни работи и специализиран транспорт
  • Разрушителни дейности
  • Търговия с широка гама електроматериали